start          om föreningen          medlemskap          galleri         kontakt

      
        
                                           
Bli medlem "i Lasses Kvarter"!

Medlemskap har framför allt en stödjande funktion. Varje krona bidrar till en starkare
förening och kommer tillbaka i form av en rikare upplevelse.
    
Som medlem får du rabatt på inträdesbiljetten och tillträde till alla slutna evenemang 
"i Lasses kvarter".


Medlemsavgiften är 100 kr pr år. Sättes in på pg 59 96 52-5  eller  bg 755-5030
Viktigt: Skriv ditt namn och mailadress i meddelanderutan när du betalar.

Vi uppmanar alla att ge oss  feedback och tips om allt ifrån workshops och 
föredragshållare till film, dj's och liveband!

"I Lasses kvarter" har en  facebookgrupp.  Gilla oss gärna!      

Kom med
 "i Lasses kvarter".  Vi gör det tillsammans!

Föreningens stadgar


     
     
                                                                                                                                          webbdesign: Grethe Färnlöf        


                                             foto: Lasse Stenwall 

                                                   

 

 

 
                                           "I Lasses kvarter"  -  Vasagatan 91, 722 23 Västerås  -  info@ilasseskvarter.se  -  (+46) 70 062 79 80   -   www.ilasseskvarter.se